Charur Biye | চারুর বিয়ে | Apurba | Mehazabien | Nazia Hasan | Mizanur Rahman Aryan | Bangla Natok

Drama: Charur Biye
Script: Nazia Hasan
Director: Mizanur Rahman Aryan
Cast: Ziaul Faruq Apurba, Mehazabien Chowdhury, Antu Karim, Al Mamun, Somu Chowdhury, Mily Bashar, Anjuman Ara Bakul, Azom Khan.
Producer: SK Shahed Ali Pappu
Produced by: Central Music and Video [CMV]